หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด (Focus Group) “โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐ
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :12/02/2558
งานประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด (Focus Group) “โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการโทรทัศน์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานงานประชุมรับฟังความคิดเห็นในวงจำกัด (Focus Group) โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในกิจการโทรทัศน์ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) โดยมี นายมงคล ฉัตรเวทิน(ก.1 รก. ผภภ. เขต 6) และนายสุพัฒน์ ทวีพันธ์(ก.1) เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว จัดโดย สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น 

 


 

02-(1).JPG


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th