หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :18/01/2558
สำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
   เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ สำนักงาน กสทช.เขต6(ขอนแก่น) โดยมีนายมงคล ฉัตรเวทิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุและการรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ,การใช้เครื่องมือสื่อสารจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ในงานนี้มีเด็กๆเยาวชน คณะครูอาจารย์ผู้ปกครอง ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนกว่า 200 กว่าคน


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th