หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008"
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :25/02/2558
อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008"
สำนักงาน กสทช. ภาค 2 จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008" โดย นายอัศวิน มุงคุณคำชาว ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 2 พร้อมด้วยพนักงานฯ  เข้ารับการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมของสำนักงาน กสทช. ภาค 2 ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 3 วัน    


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th