หน้าแรก >กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกโดย :Supat Thaweephan
วันที่บันทึก :18/01/2558
ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง

-ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ.2555
-ประกาศ-กสทช-ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
-ประกาศ-กสทช-การค้าเครื่องวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-กสทช-การทำเครื่องวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-กสทช-การนำเข้าเครื่องงวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-กสทช-การนำออกเครื่องวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-กสทช-การมี-ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม-ตั้งสถานี
-ประกาศ-กสทช-พนักงานวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-กสทช-ความถี่กลาง
-ประกาศ-กสทช-Synthesizer
-ประกาศ-กสทช-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-ประกาส-กสทช-เครื่อง-CB
-ประกาศ-กสทช-สาธารณกุศล
-ประกาศ-กสทช-สื่อมวลชน
-ประกาศ-สำนักงานกสทช-การยืมเครื่องวิทยุคมนาคม
-ประกาศ-สำนักงาน-กสทช-การรับแจ้งเอกสารสูญหาย

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 6 (ขอนแก่น)
341 หมูที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 202601-4 โทรสาร 043 202600 Email  : mtr_kk@nbtc.go.th